Talentmanagement

Hoe krijgen medewerkers energie van hun werk in plaats van er op leeg te lopen?

Om uitval en verzuim te verlagen en werkgeluk te verhogen is het belangrijk om te weten of medewerkers met hun talenten in de juiste rol zitten. Sluiten talenten aan bij de vereiste competenties die nodig zijn voor het werk? En hoe zit dat met de opbouw van teams in de organisatie? Worden alle talenten benut?

De Talenten Motivatie Analyse, kortweg TMA, geeft inzicht in de relatie tussen competenties, talenten en drijfveren. Hiermee wordt gemeten hoe medewerkers en teams in jullie organisatie de beste prestaties halen in combinatie met een hoog werkgeluk.

We doen TMA analyses voor medewerkers, teams en organisaties.

De TMA methode geeft concrete handvatten om medewerkers optimaal te versterken, te ontwikkelen, risico’s te beheersen en valkuilen te herkennen. De TMA methode wordt gebruikt bij selectie, coaching, beoordeling, beroepskeuze, retentie, reïntegratie en mobiliteit vragen van uw medewerkers.

De TMA methode is een zeer waardevolle tool bij vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid, burn-out en werkgeluk.

Wij halen het beste uit talenten en competenties van jou en je collega’s. Dit doen wij als TMA professional.

Eigenschappen van de TMA methode voor individuen en teams:

  • Positief: binnen de TMA Methode kijken we naar talent, dat altijd in de basis positief is, en richten we ons op het ontwikkelen van dat talent.
  • Talentgericht: Met TMA kun je ontwikkelen, werken en organiseren vanuit de eigen talenten en vanuit de talenten van mensen waarmee wordt samengewerkt.
  • Verbindend: De TMA Methode helpt om de verbinding tussen mensen, teams en de organisatie te maken. Iedereen heeft talent.
  • Samenhangend: een unieke eigenschap van de TMA Methode is de samenhang tussen drijfveren, talenten en competenties. Wat je scoort op drijfveerniveau, werkt door in de ontwikkelbaarheid van competenties.
  • Positieve aandacht: door inzet van de TMA Methode geef je medewerkers of kandidaten positieve aandacht. Wat je aandacht geeft, groeit.
  • Wetenschappelijk gefundeerd: de TMA Methode is op drie belangrijke wetenschappelijke aspecten, onderbouwd. De analyse is namelijk betrouwbaar en valide, en kent een grote normgroep.

Zie hier de TMA methode uitgelegd in anderhalve minuut.

Stel vragen over de TMA analyse

Contact