Van idee naar resultaat

Hoe realiseren medewerkers doelen vanuit zelfregie

Om uitval en verzuim te verlagen en werkgeluk te verhogen is het belangrijk dat een medewerker het gevoel heeft dat hij er toe doet.

 

Werkgeluk wordt sterk beïnvloed door het stellen en behalen van doelen, het gevoel van verantwoordelijkheid en autonomie bij medewerkers.

 

Deze workshop verhoogt de zelfregie en stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid. Wat kan je beïnvloeden, wat ligt buiten je controle en hoe ga je daar mee om?

 

Misschien proberen medewerkers regelmatig zaken te verbeteren in de organisatie, of goede ideeën te realiseren. Soms lukt dat wel en soms ook niet. In deze interactieve workshop bespreken we wat zij kunnen doen om hun ideeën nog beter over het voetlicht te krijgen en te realiseren op het werk of bij de klant. Het is een zeer interactieve workshop waarbij we leren van elkaars valkuilen en successen. We vieren de successen en leren omgaan met tegenslagen. Door ieders input wordt de sessie beter.

 

Na de workshop zijn medewerkers zich meer bewust van de kansen die ze kunnen creëren en wat te vermijden (persoonlijke) valkuilen zijn. Het is duidelijk hoe regie en verantwoordelijkheid te nemen om doelen te behalen (en je daar goed bij te voelen).

 

Uitgangspunten en onderwerpen:

 • De medewerker is het startpunt;
 • Eerst nadenken en dan, liefst in 1 keer, goed doen;
  • Hard werken of slim werken.
 • Wat kan de medewerker doen om ideeën te realiseren;
  • Dit gaat over het versterken van zelfregie en verantwoordelijkheid nemen.
 • De meeste onderdelen zijn werk gerelateerd;
  • Maar als je er privé ook wat aan hebt is dat niet vreemd.
 • Op basis van werkelijke cases;
 • Inclusief whitepaper met meer dan 50 tips voor maximaal resultaat;
 • Workshop kan soms best pittig en confronterend zijn;
 • Zeer interactief, kom maar op met die ideeën!

 

De sessie duurt twee uur voor 5 tot 12 deelnemers.

Kosten: €195 + €50 per deelnemer op bedrijfslocatie.

Na deze workshop kan persoonlijke coaching meer verdieping brengen of concrete problemen helpen oplossen.