Het verzuim is te hoog, het verloop is te hoog en het aantrekken van nieuwe medewerkers stokt.

Met StartVitaal verlagen we het verzuim en verloop en maken de organisatie aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. En dit kunnen we ook meten en bewijzen.

StartVitaal is een gestandaardiseerd proces dat snel inzichtelijk maakt hoe het met de vitaliteit van werknemers in een organisatie is gesteld en waar men naartoe wil. We meten wat verzuim nu kost en wat verzuim nog kost na interventies.

Door werkgeluk en vitaliteit te verhogen verlagen we verzuim en uitval.

StartVitaal levert het volgende op:

 • Een vitaliteitsdoelstelling
 • De huidige status ten aanzien van vitaliteit
 • De gewenste status ten aanzien van vitaliteit
 • Wat gaat er al goed ten aanzien van vitaliteit
 • Wat zijn actuele uitdagingen
 • Concrete interventies en uitvoeringsrichtlijnen
 • Richtlijnen voor monitoring
 • Een fasering voor de uitvoering van het vitaliteitsplan
 • Inzicht in eventuele beschikbare subsidies

We verzamelen concrete informatie ten aanzien van onder andere:

 • Het huidige vitaliteitsbeleid;
 • De vitaliteit van medewerkers;
 • Loopbaanmogelijkheden;
 • Werk/Privé balans;
 • Kennis en vaardigheden;
 • Werkmotivatie;
 • (Vitaal) leidinggeven.

We bepalen vervolgens welke interventies op welk moment het meeste impact hebben.

Onderstaand een paar aandachtsgebieden van interventies:

 • Het ‘goede gesprek’
 • Leefstijl coaching
 • Persoonlijke doelen en zingeving;
 • Veiligheid en vertrouwen
 • Vitaal leiderschap
 • Mantelzorg;
 • Time-management
 • Autonomie en zelfregie
 • Wat is je droom;
 • Bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen
 • Relevante kennis of competenties;
 • Matching van talent
 • Managen van stress
 • Omgaan met tegenslagen en verandering
 • Werk of passie
 • Financiële zorgen
 • Samenwerking met zorgverzekeraars en vitaliteit budget;
 • Relationele problemen op het werk of daarbuiten.

 

StartVitaal maakt potentiële kostenbesparingen inzichtelijk en onderbouwd de interventies die in het volgende vitaliteitstraject uitgevoerd worden. We proberen altijd de huidige medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan te trekken.

 

StartVitaal in uw organisatie:

StartVitaal gebruikt een standaard manier van werken waardoor snel voldoende informatie verzameld kan worden.

Stap 1: Interviews

In de deze stap stellen we vast hoe het met de vitaliteit in de organisatie is gesteld. Om dit te doen interviewen we mensen uit diverse lagen van uw organisatie.

Stap 2: Vaststellen uitdagingen, doelen en interventies

De informatie uit de interviews wordt samengevat om te komen tot een vitaliteitsdoelstelling, deze maken we zo SMART mogelijk.

We beschrijven wat er al goed gaat en waar we meer van willen. Ook huidige uitdagingen die naar voren komen worden beschreven.

Stap 3: Eindrapportage presenteren en volgende stappen

In de eindrapportage worden de huidige status, doelen en uit te voeren interventies besproken.

Hier word ook het plan besproken dat de basis vormt voor een vitaliteitstraject. De uitvoering va dit traject valt buiten StartVitaal.

De investering voor StartVitaal is, afhankelijk van de grootte van de organisatie, vanaf €4995.