We zitten te veel. Sta op tegen zitten!

Veel zitten leidt tot verzuim en burn-out.

Veel zitten is slecht voor de vitaliteit** en een lage vitaliteit leidt tot meer uitval door ziekte en burn-out. Daarnaast zijn vitale medewerkers effectiever en creatiever op de werkvloer.

 

Nergens anders in Europa zitten werknemers zo lang per dag als in Nederland. En van die veelzitters spannen juridische-, financiële- en IT medewerkers de kroon. *

 

Vitaliteit is te verbeteren en dat begint met onze Sta Op Tegen Zitten (SOTZ) workshop. We leggen uit waarom we zoveel zitten, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe je de nadelige gevolgen vermindert.

 

De SOTZ workshop is interactief en leuk. Het is een mooi startpunt voor het ontwikkelen van vitaliteits-bewustzijn binnen de organisatie en stimuleert de zelfregie.

 

De workshop zal in ongeveer anderhalf uur inzichten en resultaten geven en is geschikt voor grote groepen. Dit maakt de workshop heel geschikt voor een van de regelmatige informatieavonden op het werk.

 

Waarom werkt deze workshop?

Wij spreken de doelgroep aan vanuit ratio en wetenschappelijke onderbouwing. Vitaliteit en werkgeluk is geen zweverige materie maar keiharde, bewezen wetenschap. Veel van onze klanten zijn zeer analytische en intelligente personen, die niet houden van vage praatjes en een heldere manier van communiceren waarderen.

 

Wij kennen het werkveld van de medewerkers en zullen daardoor aansprekende voorbeelden gebruiken die mensen herkennen uit de dagelijkse praktijk.

 

Daarnaast zorgen we voor een leuke, open sfeer waarin medewerkers ook van elkaar leren en een positieve attitude ten aanzien van vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling krijgen.

 

Deze aanpak maakt ons bijzonder geschikt om resultaten bij de doelgroep te behalen, zowel subjectieve (voelbare) als objectieve (meetbare) resultaten.

 

Wij weten de doelgroep te raken en te motiveren, we ontwikkelen de zelfregie waardoor medewerkers duurzamer inzetbaar zijn en beter functioneren. Zowel op het werk als privé***.

 

Laten we de workshop snel plannen en al op korte termijn voordelen realiseren. Laten we ook jullie medewerkers in de benen krijgen!

 

Bekijk ook onze andere stimulerende proposities om medewerkers vitaler te maken en uitval te verminderen.

(*): https://www.tno.nl/nl/newsroom/2024/02/nederland-europees-kampioen-zitten/
(**): https://www.tno.nl/publish/pages/10447/tno-2024-zitten_1.pdf
(***): https://monitorarbeid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/16/2023/10/TNO-Duurzame-Inzetbaarheid-in-Nederland.pdf